HD nekar prövning av Malin-mordet

Susanne Nilsson

16-åriga Malin Lindström försvann spårlöst i Örnsköldsvik 1996 och hittades sex månader senare, våldtagen och mördad. Fallet kunde klaras upp först i våras, och nu har Högsta domstolen sagt nej till att pröva fallet.

1998 dömdes en nu 44-årig man i tingsrätten för mordet, men friades sedan i hovrätten då bevisningen inte räckte. Fallet var sedan ouppklarat fram till 2020 då den tidigare friade mannen kunde bindas till brottet via en ny DNA-analys av en spermafläck som hittats på Malins byxor.

På grund av att ny bevisning fanns beviljade Högsta domstolen resning i målet och i våras togs det på nytt upp i hovrätten. Mannen dömdes då till fem års fängelse. Det låga straffet motiverades med att mannen endast var 18 år gammal då mordet begicks samt att lagstiftningen såg annorlunda ut då.

Den dömda mannen nekar fortfarande till brott och ville ha målet prövat i Högsta domstolen, som avslog mannens begäran med hänvisning till att inga nya avgörande bevis har framkommit.

”Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen” skriver HD i domen.

Hovrättens dom på fem års fängelse står därmed fast.