Hård kritik mot psykiatrin – patienter får inte den hjälp de behöver

Susanne Nilsson
PAM - Psykiatrisk Akut Mobilitet. Foto: Norra Stockholms psykiatri

SVT nyheter har gjort en granskning av hur många patienter som remitteras till psykiatrin som tas emot där. En enkät som besvarats av chefer på totalt 334 av Sveriges vårdcentraler visar att patienter som söker vård för psykiska besvär inte får den hjälp de behöver.

Majoriteten av de som svarat på enkäten vittnar om att psykiatrin sällan tar emot patienter som remitteras dit av vårdcentraler.

Allvarliga konsekvenser

Nio av tio säger att de behöver ta hand om patienter som egentligen hör hemma hos psykiatrin, och sju av tio säger att detta sker flera gånger i månaden. Många av de som svarat på enkäten varnar också för att de som behöver specialistvård inom psykiatrin men inte får den riskerar allvarliga konsekvenser, såsom långa sjukskrivningar, missbruk och i värsta fall självmord.

– Det här är riktigt allvarligt. Det kan handla om liv och död, säger Annika Rusko Andersson, verksamhetschef på en vårdcentral i Kungälv, till SVT.

Nästan alla vårdcentraler som svarat är överens om att psykiatrin felaktigt avvisar  remisser.

Delar inte vårdcentralernas uppfattning

SVT har även varit i kontakt med 52 stycken chefer inom psykiatrin. De delar inte vårdcentralernas uppfattning, utan menar att det är vårdcentralerna som remitterar patienter till psykiatrin i onödan. Flera av cheferna hävdar också att de inte alls avvisar remisser gällande patienter som ingår i psykiatrins uppdrag.

– Primärvården klarar inte sitt uppdrag och remitterar patienter som egentligen bör ha sin vård där, säger en av cheferna till SVT Nyheter.

Inte lyckats samverka

SVT har också varit i kontakt med den nytillträdda socialministern Jakob Forssmed, (KD), för att redovisa resultatet av granskningen och få hans reaktion.

– Här har man inte lyckats samverka för patienternas bästa. Det finns ett bekymmer när enskilda patienter upplever att de får bedriva en vårdkamp för att få vård på rätt nivå. Vi behöver också jobba med att bygga ut primärvården ytterligare för att få bättre möjligheter att göra bedömningar kring psykisk hälsa, säger han och fortsätter:

– Nu jobbar vi med att ta fram en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention och då måste förstås den här typen av styrnings- och organisationsfrågor också finnas med i det arbetet.