Häktesvakt kränkte fånge – kritiseras av JO

Ricard Aron Nilsson
Foto: Kriminalvården

En man som var anställd som vakt på häktet i Göteborg har nu fått kritik av Justitieombudsmannen (JO), efter att verbalt ha kränkt en häktad muslim.

En anmälan inkom till JO om att en kriminalvårdare på häktet gjort nedvärderande uttalanden mot en muslimsk man som läste Koranen. Efter att JO anmodat Kriminalvården att yttra sig över det som framgår av anmälan, så beslutades det att en internutredning av den anställde skulle inledas. Resultatet av denna visade att kriminalvårdaren haft olämpligt beteende vid flera tillfällen mot personer ”med annan religion eller som han uppfattade hade utländsk härkomst”, detta enligt vad Göteborgs-Posten rapporterar.

Slipper allvarlig disciplinpåföljd

Utredningen konstaterade att  kriminalvårdaren agerat på ett olämpligt sett, men att skäl för överlämnande av ärendet till personalansvarsnämnden inte förelåg. Istället beslutades att ett tillrättavisande samtal skulle hållas med den anställde och att detta räckte.

JO kom i sin utredning fram till att Kriminalvårdens åtgärd var tillräcklig. Samtidigt framförde JO kritik mot den anställdes beteende och fastställde att det är allvarligt när kriminalvårdspersonal utsätter intagna för kränkningar.