Häktad man fick med sig fem kilo tonfisk när han släpptes

Ricard Aron Nilsson
Häktet i Göteborg får skarp kritik av Justitieombudsmannen. Foto: Kriminalvården

En man släpptes från häktet och fick med sig en stor låda. När den före detta fången öppnade lådan hittade han fem kilo tonfiskkonserver och några privata dokument tillhörande en annan intagen. Nu riktar JO skarp kritik mot det ansvariga häktet.

Mannen som släpptes från Storbodahäktet som ligger utanför Stockholm, hade tidigare varit var placerad på häktet i Göteborg. Han hade flyttats till Storboda och i samband med frigivning fick han hämta ut sina tillhörigheter som fanns i förseglade paket, enda problemet var att det inte var den frigivnes ägodelar.

Anmälde till JO

Mannens egna tillhörigheter hade försvunnit. En anmälan gjordes till Justitieombudsmannen (JO), som nu har riktat skarp kritik mot häktet i Göteborg. Kriminalvården erkänner att man brustit i det ansvar man har, men någon närmare förklaring till hur felet kunde ske, har inte kunnat ges. Av beslutet framgår att JO är “… mycket kritisk till händelsen”, och riktar då sin kritik mot den bristande hanteringen av intagnas tillhörigheter.

Samtliga tillhörigheter har återfunnits och lämnats till respektive rättmätige ägare.