Gymnasieelev skrev dödslista mot sina klasskamrater – får ändå återvända till skolan

Nathalie Wästerlund

I slutet av förra veckan utbröt vilda protester bland föräldrar till elever på Conner High School i Kentucky, USA. Anledningen var att en elev som skrivit en så kallad “kill list”, alltså en lista över andra elever som innehöll beskrivningar av specifika våldshandlingar riktade mot enskilda elever.

Anteckningsblocket som innehöll dödslistan hittades för ett drygt år sedan av en ur skolans personal. Denne frågade pojken varför han skrivit listan, varpå han svarade att han “bara skrivit ned det som fanns i hans huvud”.

Pojken får återvända

Vid ett skolstyrelsemöte i förra veckan gjordes det klart att pojken kommer få återvända till skolan, efter att han blivit åtalad och avstängd från skolan i över ett år. Han ska även ha verbalt hotat andra elever, vilket bidrog till avstängningen.

“Inte vettigt”

“Det är inte vettigt, och du behöver inte ha en examen i psykologi för att komma fram till det här. Varför skulle du sätta tillbaka ett barn i en miljö där han möjligen skulle kunna vara utåtagerande?” sade en pappa vars barn går i den aktuella skolan.

Rektorns son omnämnd i listan

Många föräldrar har kritiserat beslutet att låta pojken återvända till skolan skarpt. Bland dessa är det flera föräldrar vars barn stod på pojkens lista över potentiella offer. Även sonen till rektorn på skolan omnämns i pojkens lista, men rektorn har inte satt sig emot beslutet.