Grundskola kritiseras av Integritetsmyndigheten – 50 otillåtna kameror uppsatta i skolans lokaler

Nathalie Wästerlund

En grundskola i Stockholm får kritik av Integritetsmyndigheten (IMY) efter att ett 50-tal kameror installerats i skolans lokaler. Dessa har rullat dygnet runt och därmed filmat både lärare och elever i deras dagliga liv, något som inte anses gå i linje med varken GDPR eller kamerabevakningslagen.

Aspuddens skola började installera kameror redan 2014. Detta efter problem med återkommande anlagda bränder. Kamerorna är belägna både i kapprum, korridorer, vid toaletter och i andra utrymmen, för att förebygga och följa upp bränderna som sker.

– Anlagda bränder är allvarliga och kan utgöra hot mot liv och hälsa, vilket vi i det här fallet bedömer kan motivera kamerabevakning av vissa områden. Däremot ska dessa kamerors upptagningsområde begränsas så att de inte filmar mer än nödvändigt, och bara platser där problem med bränder typiskt sett har förekommit, säger jurist Sarah Bodlander, som deltagit i granskningen, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Kamerabevakning av barn är känsligt

Efter att en förälder anmält situationen inledde IMY en granskning. Granskningen har nu visat att de runt 50 fasta kamerorna är belägna på platser som gör att personer som vistas i skolan övervakas konstant. Bevakningen sker dygnet runt med bildinspelning.

– Kamerabevakning av barn är alltid integritetskänslig, särskilt eftersom skolan är en plats där de till följd av skolplikten är skyldiga att vistas. Det är därför viktigt att inte slentrianmässigt ha kamerabevakning i hela skolan, dygnet runt. Det kan vara tillåtet att kamerabevaka i en skola men det är viktigt att man dokumenterar vad som har hänt och undersöker om andra åtgärder är tillräckliga. Först då kan man göra de avvägningar som krävs för att bedöma om bevakningen är tillåten, säger jurist Måns Lysén, som också deltagit i granskningen.

800 000 kronor i sanktionsavgift

Myndighetens beslut innebär en sanktionsavgift på 800 000 kronor och ett föreläggande om att förändra bevakningen. Kravet riktas mot utbildningsnämnden i Stockholm, som har ansvar för att se till att personuppgiftsbehandling sker enligt GDPR. Vid ett fåtal ställen i lokalerna anser dock IMY att kamerorna är befogade – utanför toaletterna på högstadiet. Detta eftersom fem anlagda bränder anlagt på den platsen sedan 2018.