Grundskola i Stockholm nedstängd av Skolinspektionen – kopplas till ökänd sekt

Nathalie Wästerlund

Den fristående skolan Studema i Bandhagen har fått sitt tillstånd indraget av Skolinspektionen. Anledningen är bland annat skolans starka kopplingar till Scientologikyrkan – som i folkmun ofta benämns som en sekt. Detta var Dagens Nyheter (DN) först med att rapportera om.

Studemaskolan omfattar förskoleklass, årskurs 1-9 samt ett fritidshem. Totalt går ungefär 190 elever på skolan. Våren 2022 genomförde Skolinspektionen en tematisk tillsyn av konfessionella skolor, där just Studemaskolan ingick. Detta trots att de på sin hemsida skriver att de är en ickekonfessionell verksamhet som “inte tar ställning i religiösa frågor”.

Porträtt på scientolog-grundaren

I tillsynen kom det fram en hel del brister. Den ideella Föreningen aktiva studier (FAS) är huvudman för skolan. Deras ändamål är enligt deras egna stadgar att bedriva skolverksamhet baserat på den pedagogiska principen Applied Scholastics, som har sitt ursprung inom scientologin. Det var kyrkans grundare L Ron Hubbard som utvecklade pedagogiken, och bilder på honom kan ses lite överallt i Studemaskolans lokaler. När pedagogiken beskrivs av FAS eller skolan själv omnämns den endast som “studietekniken”.

Den “vetenskapliga grunden” skrevs av grundarna själva

På frågan om det finns en vetenskaplig grund för studietekniken hänvisas man till en amerikansk doktorsavhandling. Men det enda avhandlingen beskriver är ett fåtal lärares egna uppfattningar om pedagogiken. FAS hänvisar även till en bok vid namn Applied Scholastics: Nyckeln till effektiv utbildning, som givits ut av Applied Scholastics själv och därför inte kan betraktas som en vetenskaplig studie.

“Ingen kritisk reflektion”

“Skolinspektionen bedömer i denna tillsyn att huvudmannen och verksamheten inte

har ett vetenskapligt förhållningssätt när det gäller användningen av studietekniken. Det sker inte någon kritisk reflektion eller prövning av de material och metoder man använder sig av utifrån forskning och andra erfarenheter. En sådan process kan handla om att fråga sig vem eller vilka som ligger bakom materialet samt att leta efter olika perspektiv och kritik mot materialet” står det skrivet i beslutet från myndigheten.

Nedstängning senast 15 augusti

De pekar även på brister i lärarnas och rektorns behörighet, skolans betygssättning och tillgången till elevhälsa. Samtliga i ledningen bedöms sakna tillräcklig insikt i skolförfattningarna. Skolinspektionens beslut om nedstängning gäller från den 15 augusti i år. Beslutet kan överklagas – huruvida skolan väljer att göra detta eller inte har de ännu inte gått ut med.

Nongrata har sökt Studemaskolans rektor för en kommentar.