Gisslandrama på tysk flygplats

Ricard Aron Nilsson

Under lördagskvällen forcerade en man stängslet till flyplatsen i Hamburg. Med sig i bilen hade han sin fyraåriga dotter. Han krävde att få resa till Turkiet med henne. Gisslandramat pågick i 18 timmar, men fick ett lugnt slut.

Mannen hade med sig både skjutvapen och molotovcocktails med sig i bilen. Under de 18 timmarna hade han avfyrat sitt vapen från bilen och kastat brandbomber. Enligt uppgift ska ingen ha skadats. All flygtrafik ställdes in och är fortsatt inställd till dess att initiala utredningsåtgärder färdigställts.

Lugnt avslut

Gisslandramat fick ett lugnt avslut när den 35-årige mannen gav upp och klev ur bilen, varpå han omedelbart greps. Flickan undersöktes av sjukvårdspersonal men hade inga fysiska skador. Hon återförenades med mamman som befann sig på flyplatsen. 

“Gisslansituationen är över. Den misstänkte mannen klev ur bilen med sin dotter. Mannen greps utan motstånd”, har Hamburgpolisen meddelat.