Fusk med bidrag till läxhjälp – Skolverket vill se ändrade rutiner

Susanne Nilsson

Ideella föreningar kan få bidrag för att hjälpa skolelever med läxor. En granskning gjord av skolverket visar på ett omfattande fusk med bidraget. Både Skolverket och Skatteverket vill nu se ändringar på flera punkter gällande utbetalning av läxhjälpsbidraget.

Sedan 2014 kan ideella föreningar och organisationer ansöka om läxhjälpsbidrag. Totalt har 225 miljoner kronor betalats ut i sådana bidrag.

Stora brister

Skolverket och Skatteverket har, oberoende av varandra, gjort varsin granskning av de föreningar som fått läxhjälpsbidrag och hur de använt pengarna. Granskningen visade på stora brister i redovisningen av hur pengarna används. I flera fall har föreningar använt pengarna till helt andra saker än läxhjälp, till exempel resor, hyrbilar och köp av kläder och datorer. Även uppgifter om hur många elever som fått läxhjälp var i många fall knapphändiga.

– Vi ser oerhört allvarligt på det här. Pengarna ska gå till elever som behöver stöd med skolarbetet, ingenting annat, säger Jonas Krantz, avdelningschef på Skolverket, till DN.

Polisanmält

Skolverket har efter sin granskning polisanmält tre organisationer för bedrägeri, då de fått bidrag utan att bedriva någon läxhjälp alls. Dessutom har återbetalningskrav riktats mot ett antal organisationer. Sammanlagt 8,5 miljoner kronor kräver Skolverket tillbaka för året 2021.

Vill se förändringar

Skolverket vill nu att regeringen beslutar om en förändring av statsbidragsförordningen, för att läxhjälpsbidrag endast ska kunna betalas ut till skolhuvudmän istället för direkt till föreningar.

– Syftet med statsbidraget är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande samt att bidra till en ökad likvärdighet. Som en konsekvens av det menar vi att skolhuvudmannen bör vara den som ansvarar för att identifiera behovet av att anordna läxhjälp, som avgör vilka elever som har störst behov av insatserna samt vilka organisationer som på bästa sätt kan lösa dessa insatser, säger Jonas Krantz enligt skolverkets hemsida.

Även Skatteverket har lämnat förslag på åtgärder som skulle underlätta för dem att upptäcka och kunna larma om misstänkt fusk. De vill bland annat se en gemensam databas för bidragsgivande myndigheter och en utvidgning av bidragsbrottslagen.