Full polisman visiterade tonåring – döms av hovrätten för tjänstefel

Nathalie Wästerlund
Svea hovrätt dömde i likhet med tingsrätten, polismannen för grovt tjänstefel.

En polisman döms för tjänstefel efter att han kroppsvisiterat en tonåring medan han var berusad och ur tjänst. Svea hovrätt har nu fastställt domen.

Händelsen ägde rum på en ö i Stockholms skärgård 2021. Polismannen var ledig den aktuella dagen och befann sig på ön tillsammans med en vän. Vid tiotiden på kvällen hade de hunnit dricka ett antal öl och mannen var berusad. Han tyckte sig då känna lukten av marijuana, och när han stötte på fyra stycken ungdomar som också befann sig på ön så bestämde han sig för att träda i tjänst och kroppsvisitera en av ungdomarna.

Tonåringen chockad och rädd

Tonåringen som blev kroppsvisiterad uppger i förhör att han vid tillfället inte varit övertygad om att mannen var polis. Han hade visserligen visat upp sin polisbricka, men verkade berusad och hade inte någon uniform på sig. “Han var lite chockad efter händelsen och orolig över att han hade sagt sitt personnummer till en person som han inte var övertygad om var polis”, framkommer i förhör.

Klassförälder stoppade ingripandet

Detta stoppades av en annan man som bevittnade delar av händelseförloppet. Han befann sig på ön som “klassförälder” till ungdomarna som var på klassresa. “När de stod där och pratade såg han att mannen stod och svajade. Mannen var uppenbart alkoholpåverkad, hade trötta ögon och luktade alkohol. Han bad då mannen följa med runt hörnet och sade sedan något till denne om han inte tyckte att denne kunde läxa upp barnen när han själv var uppenbart påverkad”, berättar han i förhör.

Därefter ringde den ingripande mannen in och anmälde händelsen eftersom han tyckte att det hela kändes olustigt. Då fick han rådet att ringa 112 om han såg männen igen. Dagen efter stötte han ihop med de två männen, och polismannen som genomfört visitationen kom fram och frågade hur ungdomarna upplevt konfrontationen. Han visade även upp sin polisbricka igen.

Ej godtagbart agerande

Polismannen uppgav i förhör att han aldrig skulle genomföra ett liknande ingripande om han upplevde att han mådde dåligt eller inte skulle komma ihåg vad som hände. Han uppskattade sin egen berusningsgrad till en 3:a på en tiogradig skala. Tingsrätten bedömde att hans berättelse framstår som “ett tunt underlag för att anse att pojken var skäligen misstänkt för innehav av narkotika. Men med hänsyn till att det finns visst utrymme att göra olika bedömningar i dessa frågor kan det dock inte anses utrett att omständigheterna var sådana att det saknades förutsättningar för att besluta om och verkställa kroppsvisitationen.”

Däremot ansåg tingsrätten det vara styrkt att han var berusad vid tillfället, vilket inte kan ses som ett godtagbart agerande. Tingsrätten dömde honom därför för tjänstefel till 40 dagsböter á 350 kronor, vilket hovrätten nu alltså har fastställt.