Fridlysta groddjur ska förflyttas – Volvo norpar mark från djuren för andra gången

Nathalie Wästerlund

Volvo planerar att bygga sin nya batterifabrik i Torslanda, Göteborg, på marker som inhyser fridlysta reptiler och groddjur. Länsstyrelsen har nu gett dispens för att samla in och förflytta dessa djur, för att göra plats åt fabriken.

– Vi har vägt samhällsintresset av etableringen mot artskyddet och landade i en dispens. Vår bedömning är att de skyddade djuren får det bra på den plats som Volvo har iordningställt för dem, säger Eva Olsen, chef för Länsstyrelsens enhet för naturärenden, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Det här är inte första gången som Volvo knycker mark från fridlysta djur – förra året beslutade Länsstyrelsen nämligen om en liknande dispens för en annan Volvofabrik, och även då fick flera fridlysta arter ta sitt pick och pack och flytta från platsen.