Frias för brott mot knivlagen – hade bytt bälte med en vän

Ricard Aron Nilsson

En mongolisk medborgare fastnade i säkerhetskontrollen på Arlanda flygplats med en kniv som satt i bältesspännet. Han åtalades för grovt brott mot knivlagen, men har nu friats av Svea hovrätt.

Mannen, som är i 40-årsåldern, åtalades vid tingsrätten. Hans försvar var att han i enlighet med mongolisk sed bytte bälte med en vän och att han därför inte kände till kniven som satt i spännet. Vid incidenten var han dessutom så pass berusad att han omhändertogs.

Framträdande spänne

Enligt Attunda tingsrätt, som fällde mannen, var bältesspännet framträdande och mekanismen med kniven synlig från sidan. Därför ansåg man att den tilltalade måste ha känt till kniven och begick därför gärningen med uppsåt. Mannens förklaring att det är monogolisk sed att byta bälte och att han aldrig för använt bältet för, räcker inte för att frias. Han dömdes till två månaders fängelse.

Invändning kan inte lämnas utan avseende

Svea hovrätt gör en motsatt bedömning än underinstansen. I deras kom skrivs att den tilltalades “invändning om att han saknade kännedom om kniven inte kan lämnas utan avseende. Det är inte styrkt att han uppsåtligen eller av oaktsamhet innehaft kniven. Han ska alltså frikännas från ansvar.”