Försvarsmakten pekas ut som diskriminerande – säkerhetsskäl bakom beslut om värnpliktsbegränsningar

Susanne Nilsson
Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmakten pekas ut som diskriminerande och har blivit anmälda till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Detta på grund av att personer med glutenintolerans (celiaki) inte får göra värnplikten, vilket bland annat P4 Uppland rapporterar. Men Försvarsmakten förklarar att det handlar om säkerhetsaspekter.

Svenska celiakiförbundet har gjort en anmälan till DO eftersom de anser att personer med celiaki diskrimineras.

Det är dock inte bara personer med celiaki som nekas att göra värnplikt, utan även andra med vissa födoämnesallergier eller sjukdomar som kräver regelbunden medicinering.

Riskerar säkerheten

Nongrata har varit i kontakt med Försvarsmaktens yrkesinformatör med anledning av att vissa personer nekas att göra värnplikt, och fått följande kommentar.

“Födoämnesallergier som gluten kan vara diskvalificerande vid ansökan till en grundutbildning med värnplikt. Personer med sjukdomar som kräver regelbunden medicinering får också avslag vid ansökan till grundutbildning med värnplikt och det är av samma anledning som allergiker. Det går nämligen inte garantera att en person som behöver specialkost eller medicinering alltid kan få sitt behov av detta tillfredsställt. Vid exempelvis en insats kan mattillförseln vara begränsad och att då befinna sig med, eller för att den delen vara, en soldat med specialbehov på grund av allergi blir högst olämpligt. Alla ska nämligen kunna ta del av den mat som finns tillgänglig. Det kan uppstå situationer då man hamnar utanför lägret under en obestämd tid, och om en viss kost eller medicin då tar slut hjälper det inte med planering. Om någon får allvarliga allergireaktioner eller inte får sitt behov av medicinering tillfredsställt riskerar det säkerheten. Både för personen själv och för sina kamrater.

De som inte kan genomföra en grundutbildning med värnplikt utesluts dock inte från Försvarsmakten. Det går att gå med i Hemvärnet via vägar som inte har samma krav som en grundutbildning, exempelvis via en grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F). Det är en kortare militär utbildning som sedan leder till att man kan utbilda sig till specialist i Hemvärnet.”