Försäkringskassan larmar: rekordmånga sjukskrivna på grund av stressrelaterade sjukdomar

Nathalie Wästerlund

En ny rapport från Försäkringskassan visar att rekordmånga svenskar är sjukskrivna på grund av stress. Idag står psykisk ohälsa för över hälften av alla sjukskrivningar, där stressrelaterade sjukdomsfall är allra vanligast.

Rapporten “Från sjukdom till utmattning”, är det första numret i den årligt förekommande serien Försäkringskassans lägesrapport – psykisk ohälsa i dagens arbetsliv. Av rapporten framgår det bland annat att psykisk ohälsa är den ledande orsaken till längre sjukfrånvaro i flera välutvecklade länder, där bland annat Sverige ingår. Innan millennieskiftet var fysiska sjukdomsfall en mycket vanligare anledning, exempelvis smärta i rygg eller nacke. Idag har kvinnor betydligt högre sjukfrånvaro än män och vissa branscher är tydligt mer drabbade.

Stress­relaterade sjukskrivningar har aldrig tidigare varit så många till antal för både kvinnor och män, både för startade och pågående sjukfall.

Tjänsteproducerande ekonomi bidrar till stress

– I takt med att arbetslivet förändrats och gått från hög grad av industri­produktion till en mer tjänsteproducerande ekonomi så har även den arbets­relaterade ohälsan förändrats. Idag är det inte fysiska åkommor som dominerar längre sjukskrivningar, utan istället är det stressrelaterade sjukskrivningar, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkrings­kassan och huvud­författare till rapporten, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Dålig arbetsmiljö ökar risken

Den främsta orsaken till sjukskrivningar är dålig arbetsmiljö som orsakar stress. En viktig förklaring till hög sjukfrånvaro inom vård, skola och omsorg är en obalans mellan krav och resurser.

– Om arbetsmiljön präglas av höga eller ökande krav som inte balanseras med tillräckliga resurser, exempelvis kontroll över den egna arbets­situationen och socialt stöd, eller erkännande och uppskattning, så ökar risken för stress­relaterad sjukskrivning kraftigt, säger Ulrik Lidwall.

Utmattningssyndrom allt vanligare

Sjukfall som kopplas till psykiatriska diagnoser har ofta längre sjukfrånvaro. Genomsnittslängden är 90 dagar, jämfört med sjukskrivningar på grund av samtliga åkommor där genomsnittslängden ligger på 49 dagar. Utmattningssyndrom, som beror på långvarig negativ stress, innebär ofta sjukskrivningar i ett halvår eller mer.

– Kortare sjukskrivningar innebär mindre inkomst­bortfall för individen och mindre utgifter för den allmänna sjukförsäkringen. Långvariga sjukskrivningar innebär omfattande kostnader för både individen och samhället, främst i form av produktions­bortfall, ökade sjukpenning­utgifter och personligt lidande, säger Ulrik Lidwall.