FN:s tortyrkommité fäller Sverige – migrationsmyndigheter får skarp kritik efter försök till utvisning

Nathalie Wästerlund

FN:s kommité mot tortyr har i ett beslut meddelat att Sveriges försök till utvisning av en Afghanistansk medborgare skulle utgöra ett brott mot FNs konvention om tortyr. Kommittén anser att svenska migrationsmyndigheter har misslyckats med att göra en individualiserad bedömning av fallet.

Mannen flydde till Sverige för tre år sedan då han stod under dödshot från Talibanregimen efter mordet på hans bror. I Sverige har han konverterat från Islam till kristendomen vilket gör att risken för dödsstraff eller tortyr i hans hemland kan öka markant. Efter flera år har tortyrkommitén nu meddelat att en utvisning till Afghanistan skulle utgöra ett brott mot FN:s konvention mot tortyr.

Förföljelsen av kristna på en extrem nivå

– Det är svårt att beskriva glädjen; det har gått drygt tre år sedan klagomålet skickades in till FN:s kommitté mot tortyr, år 2020. Det är ostridigt att personer som konverterat till kristendomen riskerar dödsstraff och tortyr i Afghanistan, där förföljelsen av kristna är på en extrem nivå och situationen har förvärrats sedan Talibanernas maktövertagande. Ändå har inte svenska myndigheter säkerställt att vår klient fått en individuell sakprövning av sin konversion, säger Rebecca Ahlstrand, jurist vid Skandinaviska Människorättsadvokaterna.

Migrationsmyndigheterna kritiseras hårt

Av beslutet framgår att FN:s kommitté mot tortyr anser att svenska migrationsmyndigheter har misslyckats med att göra en individualiserad bedömning av den personliga och verkliga risk som den klaganden skulle möta i Afghanistan. Kommittén kritiserar även att samtliga skyddsgrunder och riskfaktorer, bland annat konversionen, inte prövats tillsammans i en helhetsbedömning och att situationen i Afghanistan inte tagits i beaktning.

Regeringen får 90 dagar på sig

– Kommittén ger den svenska regeringen 90 dagar för att meddela dem vilka åtgärder man vidtagit med anledning av beslutet. Vi ser allvarligt på de brister som fortfarande förekommer i utredningar kring trosövertygelse och konversion hos svenska myndigheter, och gläds därför särskilt över det angelägna beslutet från FN:s tortyrkommitté, säger Rebecca Ahlstrand enligt Dagens Juridik.