Flyttade sin telefon vid rödljus – döms för att ha använt telefonen

Ricard Aron Nilsson
Svea hovrätt ändrade tingsrättens friande dom. Foto: Nord68, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=207625

Den åtalade bilföraren hade flyttat sin mobiltelefon från sin ficka till en mobilladdare medan han stod vid ett rödljus. Detta hade uppmärksammats av en polispatrull och mannen kom att åtalas. Ärendet har nu prövats i två rättsinstanser, i ena frikändes han, i andra blev det en fällande dom.

Det var i december förra året som den då 33-årige mannen stannade vid ett rödljus. Han ville då koppla in sin mobil i laddaren och tog därför fram den från sin ficka. Enligt vad som framkom vid tingsrätten så använde han inte telefonen, utan kopplade bara in laddaren. En polispatrull såg detta och stoppade bilen. Eftersom den misstänkte nekade till brott så gick det till åtal.

Tingsrätten friade

Åklagaren menade att mannen erkänt att han hållit i telefonen. Detta borde i sig vara tillräckligt eftersom det var åklagarens tolkning av lagen att man under färd inte ens får hålla i mobilen. Att den tilltalade stod vid ett rödljus och bilen inte var i rörelse, spelade inte heller någon roll.

Tingsrätten framhöll i sin friande dom att mannen “… flyktigt

flyttat på sin telefon med handen. Mot bakgrund av lagens syfte menar tingsrätten att det inte kan anses vara samma sak som att ha använt telefonen genom att hålla i den.”

Hovrätten dömde

Efter att åklagaren överklagat tingsrättens beslut och hovrätten gått igenom bevisningen, så ändrades underinstansens avgörande. På fyra rader fastställer de att den tilltalade, genom att ha flyttat sin mobiltelefon vid ett rödljus, anses ha använt den. “Eftersom han har hållit mobiltelefonen i handen, har han använt den under bilfärden i den mening som avses i 4 kap. 10 e § trafikförordningen”, skriver de i sin dom. Straffet blev 1500 kr i penningböter.