Flera anstalter kritiseras av JO – intagna fick inte rösta i valet

Nathalie Wästerlund

JO har riktat allvarlig kritik mot flera anstalter runt om i landet efter att intagna inte givits möjligheten att rösta i förra årets val. Kriminalvården ser nu över sina rutiner och lovar att sköta röstningen bättre framöver.

Efter de allmänna valen i september förra året inkom tre anmälningar till Justitieombudsmannen. Samtliga var från intagna på flera anstalter och häkten som uppgav att de inte getts möjlighet att rösta. Dessa ärenden behandlades gemensamt av JO som tillslut kom fram till att Kriminalvården brustit i sina skyldigheter att ge intagna möjlighet att rösta. Samtliga anstalter och det häkte som anmälts kritiseras nu.

“Personalen glömde”

Umeåanstalten och Sollentunahäktet har fått “allvarlig kritik”, medan Brinkeberg och Rödjan endast fått “kritik”. Vid det förstnämnda konstateras det att en intagen person varit placerad i avskildhet vid röstningstillfället, och därför inte givits möjligheten att rösta. Kriminalvården skriver att “personalen glömde att informera AA om möjligheten att rösta i valet och skälet till detta kan ha varit att han inte befann sig på avdelningen utan var placerad i avskildhet.”

Helt oacceptabelt

Sollentunahäktet har missat att erbjuda möjlighet till förtidsröstning och budröstning, trots att båda alternativen fanns att tillgå. ”Det inträffade är självfallet helt oacceptabelt och häktet Sollentuna förtjänar allvarlig kritik”, skriver JO i beslutet. Brinkeberg och Rödjan har brustit i sin kommunikation och missat att en intagen som bytte anstalt under tidsperioden för röstning inte hade fått rösta på någon av anstalterna.

Kriminalvården ser över sina rutiner

“För att den som är intagen inom Kriminalvården ska kunna utnyttja sin grundläggande rättighet att rösta, krävs det att myndigheten ordnar de praktiska förutsättningarna för detta. Det är enligt JO också nödvändigt att Kriminalvården informerar de intagna om möjligheten att rösta och hur röstningen går till på det aktuella verksamhetsstället. Hon ser positivt på att myndigheten nu påbörjar ett arbete med att upprätta styrande dokument för hanteringen av röstning i val för intagna”, står det skrivet i beslutet. Kriminalvården har uppgett att myndigheten nu kommer att påbörja ett arbete med att upprätta styrande dokument för hanteringen av röstning i val för intagna.