Fler personer vräks från sina hyresrätter – 167 barn har påverkats i år

Nathalie Wästerlund
Foto: Krister Vikström

Allt fler barnfamiljer vräks i Sverige. 167 vräkningar där barn var inblandade genomfördes första halvåret 2023, jämfört med 145 samma period föregående år. Antalet vräkningar har ökat sedan 2018, då den nedåtgående trenden istället började stiga. Jämfört med 2022 har antalet barn som påverkas när familjer blir vräkta ökat med 28 procent under 2023.

– Antalet barn som berörs ökar när det totala antalet vräkningar går upp. Det kan vara barn som mister sitt hem, men det kan också handla om barn som bor på deltid hos en förälder som vräks, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.

Svårt att hantera ekonomin

Första halvåret 2023 ökade antalet vräkningar med tolv procent jämfört med samma period föregående år. Detta går att associera med inflationen och de ekonomiska problem som uppstått till följd av världsläget. Många svenska familjer har under det senaste året rapporterat om att det nuförtiden är svårare att få ekonomin att gå ihop ordentligt. En ny analys om vräkningar visar att många av de som vräks har haft ekonomiska problem under en längre tid.

– Vi ser att var tredje person som vräks har funnits i Kronofogdens register i tio år eller mer. Nästan var femte är så kallad ”evighetsgäldenär”, det vill säga att de varit registrerade hos Kronofogden i mer än 20 år, säger Davor Vuleta.

Samverkan mellan hyresvärd och socialtjänst

Med anledning av ökningen har Kronofogden fått i uppdrag från regeringen att stärka den lokala samverkan mellan hyresvärd och socialtjänst.

– Om hyresvärden redan vid den första uteblivna hyran tar kontakt med hyresgästen och tillsammans försöker hitta en lösning, är risken mycket mindre att det går så långt som till vräkning. Man kan till exempel komma överens om en avbetalningsplan, eller stötta hyresgästen med budgetrådgivning. Det kan också handla om att hyresvärd och socialtjänst tidigt tar kontakt med varandra, utgår från barnkonventionen och gör bedömningar utifrån barnets bästa innan en vräkning aktualiseras. säger Reza Saleh Baars, sektionschef på Kronofogden, i pressmeddelandet.