Fler kvinnoliv kan räddas med hjälp av ny databas

Nathalie Wästerlund

Polisregion Mitt har under perioden januari 2015 till augusti 2022 utrett 20 mord i parrelationer. Med hjälp av en ny databas har polisen fått ytterligare underlag för att analysera riskfaktorer hos gärningsmän som är anmälda för brott i parrelationer.

Som ett första steg har en mindre tidsperiod mellan 2021 och 2022 analyserats. Man har undersökt uppgifter från polisutredningar gällande suicidtankar hos den misstänkte. Detta har hittills resulterat i en fokuslista på 14 personer i regionen.

Bekräftas av forskning

Andra aspekter som polisen anses gör dessa personer extra intressanta är till exempel om de tidigare är dömda för våld, har använt strypning som en del av våldet, samt hotat kvinnan till livet.
– De uppgifter vi har fått fram kring riskfaktorn suicidbenägenhet bekräftas av forskning på området. Brå och Socialstyrelsen har analyserat riskfaktorer hos män som mördat sin partner och där nämns suicidbenägenhet men större fokus har varit på psykisk ohälsa generellt och även alkoholmissbruk, säger Anders Östlund som är kriminolog vid polisen i region Mitt.

Utökar samarbete med psykiatrin

Polisen skriver på sin hemsida att de ser ett stort användningsområde för den data som analyserats, och att de planerar omsätta detta i sitt operativa arbete. Samtidigt arbetar de med att utöka samarbetet med psykiatrin.