Finland satsar på skattelättnader – sänker momsen på el i vinter

Elin Eriksson

När Finlands regering i dag lade fram förslag till statsbudget 2023 presenterades flera åtgärder tänkta för att underlätta för finska hushåll. Genom att bland annat sänka momsen på el vill man mildra de ekonomiska ringeffekterna efter grannlandet Rysslands olagliga attack mot Ukraina.

Den finska regeringen vidtar åtgärder för att kompensera allmänheten för kraftigt höjda elpriser. Mervärdesskatten på el sänks till 10% för perioden december 2022 till och med april 2023 april.

Går även in för stöd och uppmaningar

Regeringen räknar med att varje hushåll kan förvänta sig hundratals euro i lättnader. Den finska statens momsintäkter beräknas minska med cirka 209 miljoner euro. Därtill införs ett separat elavdrag och tidsbundet elstöd.

Exakta grunder för stöden är under fortsatt beredning och statsminister Sanna Marin (S) betonar på pressträffen att dessa stöd är tänkta att riktas särskilt till låginkomsttagare och glesbygden.

– Vi lever i en krigsekonomi. Vi ser redan nu att Europa ropar efter fred eftersom alla hushåll känner kostnaden i sin egen plånbok, sade statsministern på presskonferensen.

Finlands regering rekommenderar att energibolagen, på grund av den exceptionella energikrisen och med beaktande av god indrivningssed, beviljar längre betalningstid än vanligt till de konsumentkunder som får höga räkningar.

I budgeten föreslås även åtgärder för att stödja allmänhetens köpkraft med bland annat förslag på att moms på persontransporter sänks till noll för perioden januari till och med april 2023.