Finland bygger stängsel mot Ryssland

Nathalie Wästerlund

Den finska riksdagen enades under tisdagen om att ett gränsstängsel ska byggas. Bygget kommer kosta flera hundra miljoner euro, och mellan 130-260 kilometer stängsel kommer konstrueras under de närmsta åren.

Under tisdagen samlades Finlands regering för ett säkerhetspolitiskt möte. En viktig punkt som togs upp var planerna på att bygga ett stängsel längs gränsen mot Ryssland – något som alla partier var eniga om. Finansieringen av bygget är nu säkrat, och konstrueringen kommer att inledas direkt efter ett första testbygge.

En över 1300 km lång gräns

Gränsen mellan Finland och Ryssland är över 1300 km lång, och går främst genom obebodda skogar och kalhyggen. En stor del av övervakningen består av teknisk övervakning. Majoriteten av sträckan saknar stängsel, och på de ställen där ett stängsel faktiskt finns så är det byggt med tanke på djurhushållning, och är alltså inte tänkt att hålla människor ute.

Först sker ett provbygge

Planen för stängslet är att bygget kommer inledas med ett provbygge bestående av några kilometer stängsel vid Finlands sydöstra gräns. Om det går som planerat, så kommer ytterligare 130-260 km stängsel att byggas längs gränsen. Stängslet kommer att placeras i anslutning till de åtta gränsstationer som redan finns, och på de platser där det är enklast att korsa gränsen utan lov.

Hufvudstadsbladet, HBL, frågade den finska inrikesministern Krista Mikkonen om varför möjligheten till att bygga stängsel behöver finnas.

– Det finns ställen där det är förhållandevis lätt att ta sig över. Hittills har den ryska gränsbevakningen agerat fint och hindrat olaglig resa över gränsen. Men det är bra att förbereda sig på situationer då ansvaret för gränsbevakningen helt och hållet skulle falla på oss.