Femåring drunknade – anställda på boende döms

Susanne Nilsson
Värmlands tingsrätt dömde två anställda på HVB-boendet för femårige John Walters död. Foto: Tommy Andersson / Privat

Femårige John Walter hade en sommarplacering på ett HVB-hem i Hagfors i Värmland under sommaren 2021. Vid ett tillfälle lyckades han rymma, och hittades därefter drunknad i en å i närheten.

Nu döms två av de anställda på boendet för vållande till annans död, då de enligt tingsrätten agerat oaktsamt.

Mycket rymningsbenägen

Inför att John Walter skulle bo på HVB-hemmet hade hans pappa tydligt informerat personalen om att han gärna rymde. Femåringen hade autism och adhd, var livlig och impulsiv och därför i behov av extra hjälp och tillsyn. Detta framgick i hans informationspärm. Det fanns även en lapp uppsatt på boendet med texten ”OBS!!! Att han är supersnabb och springer ut genom öppna/olåsta dörrar och portar/grindar, samt hoppar över staketet till grannen! Mycket ”rymningsbenägen!” Trots detta lämnades han och flera andra barn obevakade av de två kvinnor som arbetade på boendet vid det aktuella tillfället.

Befann sig i ett annat rum

Kvinnorna befann sig i ett rum som låg bredvid det rum där barnen befann sig, och dörren mellan rummen var stängd. Femåringen kunde enkelt öppna en altandörr, ta sig ut från tomten genom en trasig grind och försvinna. När det upptäcktes att han var borta inleddes en stor sökinsats, och pojken hittades sedan livlös i ån.

Förnekar brott

Båda de åtalade kvinnorna förnekar brott. De anser inte att de varit oaktsamma, inte heller att det finns något orsakssamband mellan deras agerande och pojkens död. Vidare anser de inte att de kunnat ta risken för dödlig utgång i beräkning.

Brustit i uppsikten

Tingsrätten gör dock bedömningen att de agerat oaktsamt. Enligt domen har de två anställda “av oaktsamhet orsakat femårige John Walter Sjöholm Larssons död”.  Vidare anser tingsrätten att “oaktsamheten har bestått i att de, i sin egenskap av nattpersonal med ansvar för barnens säkerhet, har brustit i uppsikten”.

Döms till villkorlig dom

I domen står också att de två anställda, genom att inte följa efter och leta efter John Walter efter att de fått veta att han gått ut genom altandörren, även där brustit i sin tillsyn vilket bidragit till hans död. Vidare har de inte heller inhämtat den information som fanns om pojken, vilket varit deras skyldighet som anställda. Detta har inneburit en allvarlig försummelse, och var en av de bidragande orsakerna till femåringens död.

De två kvinnorna döms till villkorlig dom. De ska också betala skadestånd till John Walters föräldrar.

HVB-hemmet stängdes

Under utredningen som gjorts efter pojkens död har det konstaterats att brister funnits på det aktuella HVB-hemmet. Kort efter händelsen fattade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslut om att boendet skulle stängas.