Fattigdomen ökar i Sverige

Ricard Aron Nilsson

Enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB), så har andelen hushåll med låg ekonomisk standard ökat i 75% av landets kommuner sett till perioden 2015-2021. Konkret innebär detta en ökning med en halv procent av antalet hushåll som har det fattigt, till 14,2%. Under samma tidsperiod har andelen med hög ekonomiskt standard ökat med lika mycket till 5,7 procent.