Fällande hovrättsdomar mot före detta advokaterna “Kungen och Prinsen”

Susanne Nilsson
Svea hovrätt s. Foto: ArildV, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

De två före detta advokaterna Ekrem Güngör och Amir Amdouni, även kallade “Kungen och Prinsen”, dömdes tidigare i år till fleråriga fängelsestraff i tingsrätten. Domarna överklagades av båda sidor. Nu har deras fall avhandlats i Svea hovrätt, och på måndagen kom domen.

Smeknamnen “Kungen och Prinsen” kommer ifrån de alias som de tidigare advokaterna använt sig av vid kommunikation i den krypterade chatten Encrochat. Däri har de förmedlat sekretessbelagd information till ledande personer inom bland annat Vårbynätverket.

Mordplaner och narkotikahandel

Chattarna har dels handlat om mordplaner som kopplades till andra kriminella nätverk och som riktades mot en person som satt i fängelse, dels om hur man inom Vårbynätverket skulle kunna sköta sin narkotikahandel utan att bli avslöjade av polisen.

Hovrätten fastställer tingsrättens straff

Hovrätten fastställer tingsrättens dom på sex års fängelse för “Kungen”. De ändrade dock tingsrättens brottsrubricering, medhjälp till mord, och dömde honom istället för medhjälp till stämpling till mord. Även “Prinsens” tidigare straff på fyra års fängelse står fast. I hans dom kvarstår även brottsrubriceringarna, medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och brott mot yppandeförbud.

Båda männen åtalades också för grovt skyddande av brottsling, men friades från den åtalspunkten i både tingsrätt och hovrätt.