Elva personer åtalas i stor sophärva – advokat är kritisk

Elin Eriksson

Nu har den 45 000-sidiga förundersökningen, i det som beskrivits som Sveriges största miljöbrottshärva, färdigställts. Elva personer kommer åtalas, varav fem för grovt miljöbrott.

Samtliga åtalade förnekar brott. Åklagaren framhåller att man anser sig ha bevisning för att miljöbrott har skett. En av de huvudåtalades försvarsadvokat är dock kritisk till den förundersökning som har bedrivits och menar även att den behöver kompletteras.

Mycket muntlig bevisning

Senior åklagare tillika förundersökningsledare Anders Gustafsson, säger under pressträffen som hölls under torsdagen, att bevisningen bland annat består av chattar och rapporter från kommunerna. Vad som mer specifikt framgår av den skriftliga bevisningen vill han inte gå in på.

Det framkom även att cirka 150 personer kommer att höras under den kommande rättegången. Det är en omfattande förundersökning som kommer ta många rättegångsdagar, säger man under pressträffen.

Förnekar brott

En av de åtalades offentliga försvarare är advokat Jan Tibbling, tidigare chefsåklagare hos Ekobrottsmyndigheten. I en kommentar till Nongrata berättas att hans klient förnekar brott. Han riktar även kritik mot hur förundersökningen bedrivits.

– Min klient förnekar brott. Det har gått mer än 3 år sedan hon frihetsberövades. Det är märkligt att det tagit så lång tid. Det har varit en jobbig tid, särskilt eftersom i princip allt som förekommit i förundersökningen har läckt ut till media. Det är allvarligt eftersom det sätter oskuldspresumtionen ur spel. Hon upplever att hon redan är dömd i allmänhetens ögon och tycker att det ska bli skönt att få åtalet prövat i domstol. Hon har begärt att förundersökningen ska kompletteras ytterligare eftersom det fortfarande finns outredda omständigheter. Det handlar bland annat om vad de olika markerna har använts till tidigare. Inget av det NMT har tagit emot innehåller de tungmetaller som hittats spår av på vissa ställen. Verksamheterna har bedrivits med tillstånd och under tillsyn.