Efter Swish-listan i Sundsvall – nu granskas Åklagarmyndigheten av JO

Nathalie Wästerlund

Efter att fallet med Swish-listan upprört många så har nu Justiteombudsmannen beslutat att granska fallet.

– Jag vill undersöka vilka överväganden som åklagaren gjorde och om grundläggande fri- och rättigheter respekterades, säger JO Per Lennerbrant

Det var i somras som den så kallade “Swish-listan” publicerades online och i flera medier. Listan innehöll ett antal namn på privatpersoner som påstods ha köpt narkotika. Uppgifterna kom från en förundersökning i ett mål om grovt narkotikabrott där listan fanns i omaskerat skick. När polisutredningen blev offentlig började listan, som innehåller över hundra namn, att spridas.

Åklagarmyndigheten granskas av JO

Detta gjorde att flera personer anmälde händelsen till Justitieombudsmannen. JO har nu beslutat att ta upp fallet och granska om åklagaren i det aktuella fallet kan ha gjort överväganden eller tagit beslut som strider mot dennes uppdrag.

– Efter att flera klagomål kommit in till JO tar jag nu initiativ till att i ett särskilt ärende granska Åklagarmyndighetens hantering av uppgifterna. När förundersökningsprotokollet blev offentligt fick listan stor spridning och uppmärksamhet. Jag vill undersöka vilka överväganden som åklagaren gjorde och om grundläggande fri- och rättigheter respekterades, säger JO Per Lennerbrant.