Döms för att ha kallat rådman för “lögnarhora”

Susanne Nilsson

En man som studerade juridik i Örnsköldsvik var för inaktiv i sina studier och de avbröts därför av bildningsnämnden, något mannen inte alls var nöjd med. Han överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som avvisade överklagandet med hänvisning till att beslutet inte var överklagningsbart. Mannen valde då att gå vidare med ärendet till Kammarrätten i Sundsvall.

I sitt överklagande till kammarrätten kallade mannen den rådman i förvaltningsrätten som avvisade det tidigare överklagandet för “korrupt lögnarhora”. Han kallade även en annan rådman, som dömt i ett tidigare mål, för “hora”. Kammarrätten dömde mannen för rättegångsförseelse till 2000 kronor i böter.

Förvaltningsrättens beslut att inte godkänna mannens överklagande angående studierna står fast då rätten meddelat att de inte ger prövningstillstånd i målet.