Domen mot Theodor Engström står fast – åklagaren överklagar inte

Susanne Nilsson

På fredagen meddelade åklagaren Henrik Olin att han inte kommer att överklaga domen mot Theodor Engström. Engström dömdes den 6 december till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för mordet på Ing-Marie Wieselgren under Almedalsveckan i Visby i somras, samt för förberedelse till terroristbrott gällande planerna på att skada eller döda C-ledaren Annie Lööf.

Henrik Olin hade yrkat på att Engström skulle dömas för terroristbrott för mordet. Men trots att tingsrätten valde att inte se mordet som ett terroristbrott så kommer åklagaren inte att överklaga beslutet. Därmed står domen fast, då inte heller Engström och hans försvarare kommer att överklaga.

Tingsrättens argumentation är tydlig

I ett pressmeddelande som publicerades på Åklagarmyndighetens hemsida under fredagen förklarar Olin hur han resonerat då han kommit fram till sitt beslut.

– Jag kan konstatera att Gotlands tingsrätt i sin dom bifallit åtalet och rubriceringen förberedelse till terroristbrott, men inte bedömt det fullbordade mordet som terroristbrott. Tingsrättens argumentation är tydlig; mord på en högre tjänsteman under den så kallade politikerveckan i Almedalen riskerar inte att leda till en sådan allvarlig skada på Sverige som krävs för att det ska utgöra ett terroristbrott. Däremot skulle ett mord på en partiledare under samma förutsättningar leda till risk för sådan allvarlig skada. Det är en bedömning av ett tidigare oprövat område som jag efter noggrann eftertanke kan acceptera. Dessutom kan jag konstatera att prejudikatvärdet av en eventuell hovrättsdom torde vara relativt begränsat då varje brottsmisstanke kring tänkbar terroristbrottslighet är unik.