Dömda för brott i kriminella nätverk och uppgörelser får hårdare straff

Ricard Aron Nilsson

Riksdagen har klubbat igenom regeringens förslag som innebär att brott som begås i kriminella miljöer kommer bedömas som allvarligare när domstolarna ska mäta ut straff. Som exempel nämns grovt olaga tvång, utpressning, narkotikaförsäljning och rån. Det handlar alltså om en generell straffskärpning av brott som begås av de som är med i kriminella nätverk eller i samband med olika kriminella uppgörelser. De nya lagändringarna träder i kraft från och med den 1 juli.