Dömd klimataktivist slipper straff – klimatnödläge anses råda enligt tingsrätten

Susanne Nilsson
Stockholms tingsrätt. Foto: Ricard Aron Nilsson

En klimataktivist som tidigare i år dömdes för ohörsamhet mot ordningsmakten efter en vägblockad, slipper straff. Stockholms tingsrätt motiverar sitt beslut med att ett klimatnödläge anses råda.

Domstolen anser alltså att mannen agerade för att skydda klimatet i ett rådande nödläge, och att något straff därför inte ska utdömas.

”Det är en fråga om akut nödläge och därför är det uppenbart oskäligt att utdöma påföljd”, skriver tingsrätten i sin dom.

Domen är en nämndemannandom

Domen är en så kallad nämndemannadom. Två av nämndemännen röstade för att mannen skulle slippa straff medan den tredje nämndemannen och juristdomaren ville utdöma ett straff. I ett sådant läge ska det mildaste straffet för den tilltalade utdömas, vilket i det här fallet innebär att den dömde mannen slipper straff.

”Vetenskapen är i stor utsträckning enig om orsakerna till klimatkrisen och kan med stor säkerhet förutsäga konsekvenserna för livsbetingelserna på jorden. Det står klart att följderna kommer att bli katastrofala om inte nödvändiga åtgärder vidtas för att sänka utsläppen. Det står vidare klart att tiden för att vidta åtgärder är mycket knapp”, skriver tingsrätten i sin dom.

Ansvarig åklagare har ännu inte beslutat om ett överklagande ska ske.