Dök upp i tingsrätten med hakkors målat i ansiktet – döms för hets mot folkgrupp

Nathalie Wästerlund
Både Göteborgs tingsrätt och Hovrätten för Västra Sverige (bilden) dömde mannen till fängelse för hets mot folkgrupp. Foto: Johan Wingborg

En man har dömts till sex månaders fängelse efter att ha målat ett hakkors på sin kind för att sedan vistas i kollektivtrafiken och i tingsrätten. Brottet rubriceras som ringa hets mot folkgrupp, något som både tingsrätten och hovrätten nu fastställt.

Mannen uppger själv i förhör att den aktuella dagen vaknat och målat ett hakkors på sin kind. Därefter tog han en bild på symbolen innan han åkte för att närvara vid en huvudförhandling i Göteborgs tingsrätt. Detta stöds av flera vittnen som sett honom på bussen och i närheten av tingsrätten.

Visste om hakkorsets symbolik

Mannen uppger flera olika anledningar till varför han målat dit hakkorset på sin kind, bland annat säger han att symbolen kan betyda att man ska vara snäll på hans modersmål. Han vet om att hakkorset starkt förknippas med Hitler och förintelsen, och trots att han inte uppgett rasism eller nazism som ett möjligt motiv så dömdes han för ringa hets mot folkgrupp.

Uppsåt krävs inte för fällande dom

För att en gärning ska bedömas som hets mot folkgrupp krävs att en person i tal eller skrift hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan grupp av personer med anspelning på ras, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Det krävs inte att personen haft en faktiskt avsikt att hota eller kränka en folkgrupp. Däremot krävs en viss kunskap om innebörden av den begångna handlingen, i det här fallet hakkorset, som mannen hade kunskap om och förstod innebörden av.

Sex månaders fängelse

Straffvärdet för detta är normalt sett böter. Men av betydelse för bedömning av den aktuella påföljd är att han tidigare i år dömts för brott mot knivförbudslagen till sex månaders fängelse. Om den som har dömts till fängelse har begått ett annat brott före domen är det tillkommande brottet ett så kallat ”nyupptäckt brott”. Det nu aktuella brottet begicks innan fängelsedomen, och är därmed att anse som nyupptäckt i förhållande till fängelsedomen, skriver tingsrätten.

Eftersom nu aktuell brottslighet begicks före domen den 20 april 2023, och är utan nämnvärd betydelse för det fängelsestraff som utdömdes då, finns det förutsättningar att låta den påföljden avse även nu aktuellt brott. Det tillkommer därför inget ytterligare straff, utan fängelsedomen på sex månader får fungera som påföljd. Hovrätten har fastställt domen.