Dödsolyckorna i trafiken har ökat – pandemin bidrog till färre olyckor

Susanne Nilsson
Bild: Transportstyrelsen

Efter att en minskning av dödsolyckorna i trafiken i Sverige setts under åren 2020-2021 vände trenden igen under förra året. Under pandemin minskade trafiken på vägarna, vilket bidrog till färre dödsolyckor. Under 2022 omkom 220 personer i trafiken, vilket är tio fler än under år 2021. Detta visar statistik från Transportstyrelsen.

Av de som omkom i trafiken under förra året var åtta stycken barn under 15 år och personer över 65 år. Utöver de som omkom i trafiken under fjolåret var det också många som skadades vid trafikolyckor. Drygt 15 000 personer skadades, av dem fick 1929 stycken allvarliga skador.

Mötesolyckorna ökade

Tidigare har en stor del av olyckorna på vägarna varit singelolyckor. Under förra året minskade den typen av olyckor, medan mötesolyckorna ökade.

– En annan sak vi ser är att antalet omkomna bland oskyddade trafikanter – fotgängare, cyklister, motorcyklister och mopedister, inte har minskat utan ligger på samma nivå flera år bakåt. Däremot ser vi att antalet omkomna i skyddade fordon, alltså personbil, lastbil och buss, har minskat, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen, till DN.

Fler olyckor med A-traktorer

Fyra personer dog förra året i olyckor där A-traktorer var inblandade.

– Antalet olyckor där A-traktorer har varit inblandade har ökat de senaste åren, vilket kan vara en spegling av att antalet A-traktorer på vägarna ökat, säger Khabat Amin.