DO riktar kritik mot regeringens förslag om säkerhetszoner – “bör inte genomföras”

Susanne Nilsson

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är kritisk mot regeringens förslag om säkerhetszoner och avstyrker förslaget i ett remissvar. Det skriver Dagens Juridik.

I sitt remissvar till regeringen skriver DO att säkerhetszoner, tidigare kallat visitationszoner, skulle innebära ”klara och oacceptabla risker för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet eller religion eller annan trosuppfattning”.

Risk för etnisk profilering

Om förslaget om säkerhetszoner genomförs skulle polisen ha rätt att införa särskilda zoner inom ett visst område, där de skulle ha utökade befogenheter att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel.

DO menar att riskerna för att polisen helt eller delvis skulle tillämpa omotiverad etnisk profilering är höga. Förslaget medför, enligt DO, ”en uppenbar risk att vara oförenligt med allas lika rättigheter och möjligheter att fritt röra sig i samhället utan att drabbas av kränkningar av den personliga integriteten” och bör därför inte genomföras.