DO kritiska mot språkkrav för att beviljas permanent uppehållstillstånd

Susanne Nilsson

Diskrimineringsombudsmannen (DO), avstyrker regeringens förslag gällande språkkrav för att kunna få permanent uppehållstillstånd. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

I sitt remissvar till regeringen skriver DO att ett införande av språkkrav skulle riskera att missgynna vissa grupper, som kvinnor, äldre personer och personer med vissa etniska tillhörigheter.

– DO kan givetvis inte mot bakgrund av det uppdrag vi har tillstyrka ett förslag som så tydligt riskerar att missgynna flera utsatta grupper, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i pressmeddelandet.

Uppenbara risker för missgynnande

Regeringens utredare lämnade i våras in ett förslag på att det ska ställas krav på såväl kunskaper i svenska språket och sådant som gäller det svenska samhället för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd. DO:s bedömning är att förslaget innebär uppenbara risker för missgynnande. DO skriver i sitt remissvar att om regeringen ändå väljer att gå vidare med förslaget så krävs utbildningsinsatser för att minska de förväntade missgynnande effekterna.

– Jag ser det som oerhört viktigt att vi värnar lika rättigheter och möjligheter att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd oavsett diskrimineringsgrund som exempelvis kön och ålder, säger Lars Arrhenius i DO:s pressmeddelande.