Djurrättsaktivist döms efter allvarligt hot mot journalist – hotade skära av genitalierna

Nathalie Wästerlund
Svea hovrätt dömde kvinnan för olaga hot.

Efter att en journalist vid Göteborg-Posten (GP) granskat en djurrättsorganisation fick han motta ett allvarligt hot om våld från en djurrättsaktivist. Aktivisten döms nu för olaga hot till att betala sammanlagt 10 000 kronor.

Målsäganden, en journalist vid Göteborgs-Posten, granskade och rapporterade en djurrättsorganisation och brott begångna av djurrättsaktivister. I anslutning till händelsen som gett upphov till domen i fråga hade GP publicerat en uppföljande artikel på samma tema. Den åtalade djurrättsaktivisten, en nu 59-årig kvinna, kommenterade år 2020 ett inlägg på Facebook som ironiskt tackade tidningen för “all gratis reklam”. Personen som publicerat inlägget hade också taggat GP:s offentliga Facebooksida.

Hans “dick bör skäras av”

Kvinnan skrev i sin kommentar att “[Journalistens] dick bör skäras av och matas till han till han kväva”, alltså ett uttalat hot om att tillfoga honom kroppslig skada. Han uppmärksammade kommentaren dels eftersom han vid den tidpunkten var en av administratörerna för Göteborgs-Postens Facebooksida, och dels eftersom han enligt honom själv “har för vana att gå in och titta vad som skrivs om honom”. Hotet togs på allvar av både honom och hans chef, och deras sedvanliga säkerhetsrutiner tillämpades.

Tingsrätten friade kvinnan

Den åtalade kvinnan uppgav en liknande historia, men menade att hon inte hade uppsåt. I åtalet framgår det att “Hon tänkte inte på att Göteborgs-Posten var taggat eller att hennes kommentar skulle kunna komma till [journalistens] kännedom. Hon vet inte hur en taggning fungerar.” Hon menade att hon skrivit kommentaren för att hon “var förbannad”. Tingsrätten frikände henne eftersom de ansåg att kommentaren inte var riktad direkt till journalisten. Eftersom uppsåt inte gick att bevisa hade de inte tillräcklig grund för en fällande dom.

“Kommentaren var ägnad att framkalla allvarlig rädsla”

Domen överklagades senare till hovrätten av journalisten själv. Samma bevisning åberopades, och hovrätten kom fram till att kvinnan skulle finnas skyldig. “Med beaktande av kommentarens innehåll och det sammanhang i vilket den skrevs, gör hovrätten bedömningen att kommentaren var ägnad att framkalla allvarlig rädsla hos Michael Verdicchio för egen säkerhet” står det i hovrättens bedömning.

Döms att betala dagsböter och kränkningsersättning

De skriver även att kommentaren inte är sådan att den kan betraktas som tillåten med hänsyn till yttrandefriheten, som alltid ska beaktas vid bedömningen av vilka hot som kan vara straffbara. Kommentaren utgör därmed, enligt hovrätten, ett olaga hot i objektiv mening. Kvinnan dömdes idag till 100 dagsböter á 50 kronor, samt till att betala 5000 kronor i kränkningsersättning till den utsatte journalisten.