Den nya postlagen har visat sig effektiv – över 1000 försändelser med narkotika har beslagtagits

Ricard Aron Nilsson
Foto: Lokal_Profil - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108054451

Sedan den nya postlagen trädde i kraft i början av året har Polisen inlett ett samarbete med Postnord. Detta har gjort att beslagen av paket som innehåller illegala substanser har ökat i mängd, och möjligheten att motverka narkotikahandel via post likaså.

Lagen trädde i kraft den 2 januari 2023 och innebär att postaktörer nu har möjlighet att tipsa Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter om misstänkta försändelser. Polisen gör löpande uppföljningar av de ärenden som rör postaktörer. I snitt beslagtogs 185 narkotikaförsändelser per månad första halvan av 2023. Totalt beslagtogs 1100 illegala försändelser under perioden. Majoriteten av dessa beslag innehöll narkotikapreparat eller andra hälsofarliga varor, som dopningsmedel och läkemedel.

– Det är positivt att 95 procent av de beslag som är gjorda innehöll illegala försändelser, det är en hög träffprocent och det tyder på att samverkan mellan polis och postaktörer fungerar, säger Kristian Malzoff, chef hos Noas UB Öst, i ett pressmeddelande.

Samverkan ger resultat

Polismyndigheten deltar även i Socialstyrelsens projekt “Tillsammans mot illegala försändelser”. Under våren har en metodhandbok publicerats som ger ett gott stöd åt både Polisen, kommuner och postaktörer. Samverkan mellan olika myndigheter är viktig och har uppvisat goda resultat.

Fortsatt behov av fler verktyg

– Vi jobbar kontinuerligt med att få igång samverkan på flera håll och ser att det ger resultat. Flödet av illegala varor i posten är och kommer att fortsätta vara en viktig del av att minska narkotikaspridningen… Vi beslagtar en liten del av det som förekommer i postflödet. Samtidigt som vi utvecklar samverkan på fler platser ser vi fortsatt behov av fler verktyg för att öka spårbarheten och kontrollen av postflödet, säger Linda Nilsson, verksamhetsutvecklare, UB Öst, Noa.