Gasläcka i Östersjön kan vara ett medvetet angrepp

Nathalie Wästerlund

Danska myndigheter varnar för en gasläcka i Östersjön. Det kan gälla gasledningen Nordstream 2, som löper mellan Ryssland och Tyskland och passerar strax utanför danska Bornholm. Fartyg förbjuds komma nära området, och måste hålla sig på ett avstånd av minst fem sjömil, som som motsvarar knappa tio kilometer.

– Utanför förbudszonen finns det ingen säkerhetsrisk förbunden med läckan. Händelsen förväntas inte ha konsekvenser för den danska gasförsörjningssäkerheten, säger den danska energistyrelsen i ett pressmeddelande.

Nordstream 2 var färdigbyggt under början av året, men Tyskland godkände inte användning av gasledningen med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina.

Efter att det initialt varit tyst kring händelsen, så har det nu framkommit att det sannolikt handlar om en medveten attack mot både Nord Stream 1 och 2. Enligt teorin har angreppen skett via utåt eller attackdykare.