Chockbeskedet om styrräntan – största höjningen sedan 90-talskrisen

Jannik Svensson
Stefan IngvesFoto: Riksbanken/Sandra

Riksbankens direktion beslutade idag att höja styrräntan med en procentenhet, till 1,75%. Det är den största höjningen sedan tidigt 90-tal. ”Penningpolitiken behöver nu stramas åt mer för att föra inflationen tillbaka till målet” skriver Riksbanken i ett pressmeddelande som släpptes under förmiddagen.

Höjningen av styrräntan är den andra för i år. I juni höjdes styrräntan från 0,25 till 0,75 procent och nu ska den alltså höjas till 1,75 procent. Det är 22 år sedan riksbanken senast höjde styrräntan två gånger på ett år.

Inflation på 9 procent

Den stigande inflationen är anledningen till den kraftiga höjningen. Inflationen i Sverige i augusti noterades till 9 procent, jämfört med riksbankens mål om 2 procent per år.

– Genom att fortsätta höja räntan minskar vi risken att inflationen parkerar på en hög nivå, och det är något som alla har nytta av på sikt, sade Riksbankens avgående chef Stefan Ingves på en presskonferens under förmiddagen.

Historisk höjning – och fler att vänta

Sedan inflationsmålets tillkomst efter 90-talskrisen har ingen så enskilt stor höjning av styrräntan som dagens höjning med en procentenhet genomförts.

Riksbanken meddelar även att deras prognos indikerar ytterligare räntehöjningar de närmsta sex månaderna. De skriver:

”Osäkerheten kring inflationsutvecklingen är mycket stor och Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet”.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och styrränta*

 20212022202320242025 kv 3**
KPI2,2 (2,2)8,6 (7,6)8,5 (7,1)2,2 (2,7)1,7
KPIF2,4 (2,4)7,8 (6,9)5,1 (4,2)1,6 (2,0)2,0
BNP5,1 (5,1)2,7 (1,8)-0,7 (0,7)1,1 (1,3)1,9
Arbetslöshet, procent8,8 (8,8)7,5 (7,5)7,9 (7,7)8,2 (7,9)8,2
Styrräntan, procent0,0 (0,0)0,7 (0,6)2,5 (1,9)2,5 (2,0)2,4
* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juni 2022 inom parentes.
** Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 3 2025.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för styrräntan*


 
2022 kv 32022 kv 42023 kv 32024 kv 32025 kv 3
Styrräntan0,82 (0,76)1,90 (1,36)2,53 (1,94)2,47 (2,01)2,35
* Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juni 2022 inom parentes.
Källa: Riksbanken
Jannik Svensson är chefredaktör och ansvarig utgivare på Nongrata.