Centern vill sänka åldern för allmän förskola – Lööfs planer för S-regering

Nathalie Wästerlund

Centerpartiet vill sänka åldersgränsen på den allmänna förskolan till två år. Detta säger Annie Lööf, partiledare, vid en pressträff där hon presenterar partiets planer för ifall de blir del av nästa regering.

Den allmänna förskolan börjar idag gälla från höstterminen det år barnet fyller tre. Då får barnet rätt till 15 timmar i veckan av allmän förskola. Centerpartiet vill nu att gränsen istället ska dras vid två års ålder, och att detta ska gälla oavsett om föräldrarna jobbar eller inte.

Upp till 5 miljarder

Centerns reform skulle innebära att alla barn får rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan. De vill även att fler barn ska kunna gå på fritids. Förslaget syftar till att införa 10 timmars gratis fritids per vecka för barn, från det att de börjar förskoleklass tills de slutar årskurs tre. Kostnaden för att utöka den allmänna förskolan och fritidsverksamheten beräknas vara drygt 5 miljarder.

Lööf understryker dock att det inte handlar om någon typ av tvång, utan istället ett erbjudande för att underlätta för barnfamiljer och för att gynna de barn som är i stort behov av att ha tillgång till förskolan. Vidare säger hon att detta även är viktigt utifrån ett jämställdhetsperspektiv, då mammor får en bättre chans att komma ut på arbetsmarknaden.

Stärk barnskyddarrollen

Centerpartiet skriver på sin hemsida att “Barnen måste kunna lita på att det finns vuxna som ser dem. En av utmaningarna för att säkra den pedagogiska verksamheten är barngruppernas storlek och bristen på utbildad personal”. De vill därför även se över de riktmärken som Skolverket satt, och se till att fler utbildar sig till förskollärare och barnskötare.