Café med enbart kvinnliga anställda stäms av DO – ville inte anställa en man baserat på hans kön

Nathalie Wästerlund

Diskrimineringsombudsmannen (DO)  har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen. Det gäller ett café i Stockholmsområdet som nekat en man anställning eftersom arbetsgivaren ville ha en personalgrupp med enbart kvinnor.

Den berörda mannen tog kontakt med caféet då han visste att de behövde personal. Han ombads skicka in sitt cv, men fick aldrig någon återkoppling. När han några veckor senare hörde av sig för att fråga hur det gick med rekryteringsprocessen fick han svaret att han inte var aktuell för tjänsten eftersom kaféet endast hade kvinnliga medarbetare, samt att arbetsgivaren och de anställda kommit överens om att det fortsatt skulle vara så.

75 000 kronor och en stämningsansökan

DO bedömer att bortsållningen har inneburit att mannen har blivit missgynnad. Det har medfört att han inte fick möjlighet att gå vidare i rekryteringsprocessen och i förlängningen möjligheten att komma i fråga för en anställning, endast på grund av hans kön. De begärde därför att caféet skulle betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.

Nu har Diskrimineringsombudsmannen också lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen, med könsdiskrimineringen som bakgrund.

– Här har vi en situation där det tydligt framgår av arbetsgivarens svar till mannen visar att han har valts bort mot bakgrund av kön, och det är en överträdelse av diskrimineringslagen, säger Sofie Haggård Larsson, jurist på DO:s processenhet, i ett pressmeddelande.