Butikschef grep snattare – döms för misshandel

Susanne Nilsson
Svea hovrätt s. Foto: ArildV, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

I juli i år blev en person tagen på bar gärning då han försökte snatta läsk i en livsmedelsbutik i utkanten av Stockholm. Butikschefen som kom på snattaren tog in honom på lagret i väntan på polis.

Inne på lagret använde butikschefen våld för att hålla snattaren kvar. Bland annat kastade han honom i golvet med huvudet före när han försökte fly.

Åtalades för misshandel

Butikschefen åtalades efter händelsen för misshandel. Han hävdade under rättegången att han blivit verbalt hotad av snattaren och att tumult uppstod när denne försökte smita från platsen. Chefen ska därför ha känt rädsla för sin egen och övrig personals säkerhet, och velat få ner snattaren på golvet för att kunna ha kontroll över honom. Vidare sade han att han inte haft någon avsikt att skada snattaren, och att han inte använde mer våld än nödvändigt.

Snattaren har berättat att han vid händelsen var drogpåverkad och inte minns så mycket av händelsen, men att han vet om att han försökte snatta läsk och blivit tagen. Han minns inte att han blev kastad i golvet, men har berättat att han efter händelsen haft ont i ryggen i ungefär en vecka och även fått en tandskada.

Friades i tingsrätten

Tingsrättens bedömning var att butikschefen hade haft rätt att göra ett envarsgripande, och även använda ett visst våld för att hålla kvar snattaren på platsen tills polisen kom. Vidare ansågs butikschefen ha agerat inom nödvärnsrätten då våldet enligt rätten inte var “uppenbart oförsvarligt”. Han friades därför av en enig tingsrätt.

Dömdes i hovrätten

Fallet överklagades av till hovrätten av åklagaren. Där gjordes en annan bedömning. De instämmer i tingsrättens bedömning gällande rätten till envarsgripande, men anser däremot att flera saker talar emot att det handlat om en nödvärnssituation. En film från en övervakningskamera visar att situationen fram till kastet inte varit tumultartad, och en butiksanställd har vittnat om att butikschefens agerande varit drastiskt, oprofessionellt och “alltför våldsamt”. Hovrättens sammanlagda bedömning blir därför att butikschefen använt mer våld än situationen krävt.

Butikschefen döms för misshandel av normalgraden, då våldet han utövat varit “uppenbart oförsvarligt”. Straffet blir villkorlig dom och dagsböter på totalt 32 000 kronor. Han ska också betala skadestånd på 5000 kronor till snattaren.