Brottsoffer får inte skadestånd utbetalt

Ricard Aron Nilsson

Endast cirka 30 procent av brottsoffren får ut hela sina skadestånd. Omkring 50 procent får inte några pengar alls. Detta enligt en kartläggning av Sveriges Radio.

Ett brottsoffer som får ett skadestånd utdömt av en domstol ska i första hand vända sig till gärningspersonen och måste oftast söka hjälp av Kronofogden för att driva in skulden. Denna process har dock fått mycket kritik och ofta är den lönlös eftersom den dömde saknar utmätningsbara tillgångar. När den dömde inte kan betala kan man vända sig till Brottsoffermyndigheten.

Många vänder sig inte till Brottsoffermyndigheten

Trots att möjligheten finns att ansöka om att få ut skadestånd från Brottsmyndigheten, så är det få som vänder sig dit. Skälen till detta varierar, men ett brottsoffer som Nongrata varit i kontakt med säger att hon aldrig upplystes om den möjligheten.

– Jag fick massa papper, men orkade inte läsa allt. Hela rättegången hade varit jobbig och jag orkade inte ta tag i något mer efteråt.

Ingen hjälp från målsägandebiträden

Målsägandebiträden som brottsoffren fått sig tilldelade av staten hjälper sällan till med att kräva in pengar via Kronofogden eller vända sig till Brottsoffermyndigheten.

– Tyvärr slutar ett målsägandebiträdes jobb när det finns en laga kraft vunnen dom. Det kanske låter hårt,men  jag får inte betalt för att hjälpa till med att kräva in min klients skadestånd. Även om jag ibland hjälpt till gratis, så är det inget som är hållbart att göra på regelbunden basis, säger ett målsägandebiträde som Nongrata talat med.