Biologisk fader stämmer sin son på 250 000 kronor – eftersom han bytte till sin pappas efternamn “utan tillåtelse”

Nathalie Wästerlund

En norsk företagsman har stämt sin 13-åriga son eftersom denne bytte till pappans efternamn. Detta då pappan inte vill bli förknippad med varken sonen eller hans mamma, enligt Dagens Juridik.

Den norska företagaren vände sig till svensk domstol eftersom hans biologiska son som bor i Sverige bytt till hans efternamn. Företagaren yrkar på att sonen ska tvingas byta efternamn samt betala honom 250 000 kronor i skadestånd eftersom pojken tagit namnet utan hans godkännande. Detta är förvisso olagligt enligt norsk lag, men tingsrätten anser att yrkandet om ersättning saknar rättslig grund.

Vill inte förknippas med sin son

Pappan berättar att han driver ett företag i Norge som börjar gå riktigt bra. Det är efter framgångarna som pojken vill förknippas med honom och hans företag. Pappan menar också att det är svårt för honom att starta företag i Sverige eftersom personer i Sverige bär samma namn. Han vill inte förknippas med någon i Sverige som bär namnet, inklusive hans son och dennes mamma.

Kränkande att andra personer har samma efternamn

Den biologiske fadern uppger vidare att ingen av sonens föräldrar har detta efternamn. Han menar att det är kränkande mot honom att andra personer bär ett namn som han själv kommit på. Detta håller dock inte tingsrätten med om.

”Hans talan om förpliktelse att byta efternamn kan inte upptas till prövning av tingsrätten och är hursomhelst uppenbart ogrundat. Käromålet ogillas därför genast i dom utan att stämning utfärdas”, skriver tingsrätten.