Bekräftat sabotage vid Nord Stream – sprängämnen hittade

Susanne Nilsson

Det är nu bekräftat att explosionerna vid Nord Stream 1 och 2 var sabotage. Detta säger kammaråklagare tillika förundersökningsledare Mats Ljungqvist i ett pressmeddelande.

– Vid de brottsplatsundersökningar som genomfördes på plats i Östersjön gjordes omfattande beslag och området har dokumenterats noggrant. Analyser som nu utförts visar på rester av sprängämnen på flera av de främmande föremål som påträffades. Det avancerade analysarbetet fortsätter för att kunna dra säkrare slutsatser kring händelsen.

Han säger vidare att utredningen är komplex och omfattande, och att det återstår att se om någon kan delges misstanke om brott.