Bagarmossens bostadshus får en makeover – ett av landets största solcellsparker installeras på taken

Nathalie Wästerlund
Foto: Toni007 ca - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85721091

Bostadsföretaget Stockholmshem genomför nu sin hittills största satsning på solceller. På taken till ett antal flerbostadshus i Bagarmossen ska det byggas totalt 5 500 kvadratmeter solceller, vilket gör det till en av landets största solcellsparker.

Stockholmshem har sedan tidigare satsat hårt på förnybara energikällor. Målet är att 10 procent av deras elförbrukning ska komma från solel år 2040 i linje med stadens miljöprogram. I nuläget ligger den siffran på 2,5 procent. Installationen kommer bli den största i Stockholm, och en av de största i Sverige. Med enbart den här anläggningen ökar bolagets totala solelproduktion med 65 procent. Det finns ytterligare planer på liknande installationer i Solberga.

– Vi har minskat vårt totala inköp av el med 4,8 procent på fyra år genom energieffektivisering och egen produktion av solel. När anläggningen i Bagarmossen är i drift kommer vår totala solelproduktion bli mer än sju gånger högre än 2019, säger Anna Freiholtz, energichef hos Stockholmshem, i ett pressmeddelande.

Ökat solenergiproduktion med 330 procent

En drönarfilm visar hur bostadshusen som står i långa rader har prytts med solceller på taken. Installationen är ännu inte klar, men omfattningen är redan hög. De första två etapperna på Byälvsvägen har nyligen färdigställts, och när allt är klart kommer totalt 28 hustak att ha fått solceller installerade. Från 2019 till 2023 har Stockholmshem gått från fem till drygt fyrtio solcellsanläggningar och ökat sin solenergiproduktion med 330 procent.

En del i ett större projekt

Bolaget har kartlagt hundratals tak för att se vilka som lämpar sig bäst för solceller och Bagarmossen hamnade högt på prioritetslistan på grund av takyta, livslängd och läge. Installationen av solceller är en del i ett större projekt där de också passar på att lägga om tak, byta rökluckor och se över taksäkerheten. Arbetet på de 28 taken görs i fyra etapper, varav den sista beräknas vara klar under 2025.

En miljon tvättmaskinstvättar

När anläggningen är klar kommer den att ha en total installerad effekt på omkring 1 100 kilowatt peak (kWp), och beräknas producera 900 megawattimmar (MWh) el årligen. Det motsvarar nästan en miljon tvättar i tvättmaskin under ett år. Elen kommer att försörja deras fastighetsinstallationer som tvättstugor, ventilation och belysning och överskottet kommer att levereras ut på elnätet.