Avloppsvattnet i Stockholm ska drogtestas – hoppas försvaga gängen

Nathalie Wästerlund

Stockholms stad har avsatt pengar till nästa års budget för att möjliggöra droganalyser av stadens avloppsvatten, rapporterar Mitt i. Anledningen till detta är att man vill skapa sig en klarare bild över hur droganvändningen i Stockholm faktiskt ser ut.

Man hoppas nu på att detta kommer bidra till att det ska bli lättare att sätta in rätt insatser i rätt områden, såväl som att försvaga den organiserade brottsligheten som är en drivande faktor i drogförsäljningen.

Om budgeten antas i fullmäktige i början av nästa vecka så kommer projektet påbörjas 2023. Detta görs i samarbete mellan Stockholm Vatten och Avfall AB och socialförvaltningen.