Avliden man hittad på skepp utanför Karlshamn – utreds som mord

Nathalie Wästerlund

Polisen blev under natten kontaktade av sjöräddningssällskapet med anledning av en avliden man på ett Hongkong-flaggat skepp utanför Karlshamn. Vid klockan sex på tisdagsmorgonen gick polisen tillsammans med tekniker ombord efter att skeppet lagt till vid kajen.

I nuläget finns det ingen konkret brottsmisstanke och inte heller någon misstänkt gärningsperson. Trots detta har man upprättat en anmälan om mord med hänsyn till de oklara omständigheterna.