Även Stockholms träd drabbade av pandemi – Kungsträdgårdens folkkära träd riskerar avverkning

Nathalie Wästerlund

De senaste åren har tusentals almar fällts runt om i Stockholm. Detta på grund av den så kallade almsjukan, en svampsjukdom som angriper specifikt almar. För att inte riskera smittspridning måste träden huggas ned och brännas.

Sen år 1998, då almsjukan först upptäcktes i Mälardalen, har cirka 300 almar fällts varje år. Men siffrorna stiger, och i år kommer 598 stycken att behöva fällas. Detta har man kommit fram till efter den årliga inventeringen av alla Stockholms almar.

För att förhindra att vissa träd smittas så har man vaccinerat dem. Bland annat de folkkära almarna i Kungsträdgården har fått vaccin. Men det kostar – vaccinet går på ungefär 1000 kronor per träd och år. Och även då är de inte immuna mot smittan, eftersom det bara stimulerar trädets immunförsvar för att minska smittorisken.

– Det skulle aldrig vara enkelt när det handlar om dem (Kungsträdgårdens almar, reds.anm). Det är värdefulla träd som många känner starkt för, säger Karin Tufvesson Hjelmfeldt, som är chef för park- och stadsmiljö vid trafikkontoret till Mitt i. Om de mot all förmodan skulle smittas så finns det inte mycket att göra, då de enda medlen som finns att tillgå är vaccinering och avverkning.