Arbetet med GVI fortgår i Örebro – mycket goda resultat hittills

Nathalie Wästerlund

I höstas inledde polisen i Örebro ett nytt operativt arbete i kampen mot grovt och dödligt våld – gruppvåldsintervention (GVI). Nu har de gått ut med en uppdatering om resultatet av strategin, och av allt att döma verkar det fungera exemplariskt.

Målet med GVI är att minska och förebygga det grova och dödliga våldet som kopplas till gängkriminalitet och kriminella grupper. En stor del av polisens arbete består av möten med personer som på olika sätt har kopplingar till gängkriminaliteten, och dessa möten hålls enligt polisen för att förmedla ett budskap från samhället om att våldet måste upphöra, informera om konsekvenser om det inte gör det samt att erbjuda hjälp för att dessa personer ska kunna bryta sig loss från den kriminell banan.

Involverade individer fångas upp

– Vi träffar personer, både vid stormöten och individuellt, som riskerar att utsättas för grovt och dödligt våld eller utsätta någon annan för grovt och dödligt våld, berättar Johanna Johansson, som är samordnare för GVI inom polisen, i ett pressmeddelande på polisens hemsida. Det första stormötet, ett så kallat call-in, hölls i höstas. Därefter har fler möten hållits, främst individuella sådana som kallas för custom notifications inom denna speciella strategi.

En tredjedel har sökt hjälp på eget bevåg

– Vid custom notification åker polisen och socialtjänsten tillsammans hem till personer för att informera om konsekvenser som blir om våldet fortsätter och erbjuda hjälp att ta sig ur kriminaliteten, säger Johanna Sollerman, Örebro kommuns samordnare för GVI, i pressmeddelandet. Hon berättar att man hittills besökt ett 30-tal personer, varav cirka tio av dessa på eget bevåg sökt hjälp hos socialtjänsten. Detta är mer än vad de förväntat sig, och en väldigt positiv utgång.

Snabb effekt mot gängvåldet

Det har skett ett antal grova våldsbrott i Örebro sen man inledde arbetet med GVI. Detta har lett till konsekvenser för grupperingen som utfört brottet. Dessa konsekvenser kallas för sanktioner och är en viktig del inom strategin. Detta ska ge större och snabbare effekt eftersom det är just grupper som driver våldet.

Fortsätter enligt plan

– Från polisens håll har vi riktat ett ökat fokus på flera grupperingar och exempelvis tagit narkotika och doping i beslag, stannat och kontrollerat bilar och personer och även genomfört insatser tillsammans med kronofogdemyndigheten, säger Johansson. De bägge är positiva så här långt, framförallt eftersom man redan sett så gott resultat med en långsiktig insats. Arbetet kommer att fortsätta enligt plan.