Antalet självmord i SL-trafiken ska minskas – med hjälp av ny AI-teknik

Susanne Nilsson
Foto: Tomasz Pydzik

I Sverige dör ungefär 1300 personer av konstaterat suicid varje år. Cirka 130 av de självmorden sker inom transportsystemet, de flesta vid järnvägar, men ett antal även vid tunnelbana och pendeltåg.

Antalet fall av personer som blir påkörda av tunnelbanetåg och pendeltåg är i genomsnitt 19 stycken per år. Region Stockholms trafikförvaltning har som mål att antalet allvarligt skadade och omkomna personer i SL-trafiken ska halveras fram till år 2030.

Plattformsbarriärer mest effektivt

Det som visat sig vara mest effektivt för att motverka självmord och olyckor på stationerna är så kallade plattformsbarriärer. Sådana finns idag på två av pendeltågsstationerna i Stockholm, Stockholm City och Odenplan. Där har inga påkörningar alls inträffat sedan 2017 då barriärerna invigdes. De är dock väldigt dyra, och därför är det i dagsläget inte aktuellt att sätta in sådana på fler stationer.

“Dyrt och svårt”

Tomas Eriksson (MP), avgående miljö- och kollektivtrafikregionråd, säger till DN att regeringen i stort sett har släppt frågan om plattformsbarriärer.

– Det ärliga och osminkade svaret är att det är dyrt och svårt.

Han säger dock att barriärer kan bli aktuella på den nya tunnelbanelinje som planeras mellan Älvsjö och Fridhemsplan, eftersom det är meningen att den sträckan ska trafikeras av förarlösa tåg. Det är också lättare och mindre kostsamt att sätta in barriärer när man bygger nya stationer än att göra det vid de redan existerande.

Ny AI-teknik prövas

I ett försök att komma till rätta med problemet provar man nu istället en ny AI-teknik, som hittills har installerats och prövas periodvis vid 14 stycken tunnelbanestationer. Systemet består av kameraövervakning som känner av om någon eller något befinner sig på spåret eller om något händer på perrongen, till exempel om någon riskerar att hoppa eller ramla ner på spåret. Ett larm skickas då automatiskt till SL:s trygghetscentral, som kan stoppa trafiken. Hittills ska fyra suicidförsök ha hindrats med hjälp av den nya AI-tekniken, enligt DN.

Den ideella organisationen Suicide Zero, som arbetar för att minska antalet självmord, vill att Region Stockholm inkluderar plattformsbarriärer i planeringen av nya tunnelbanelinjer. Rickard Bracken, som är generalsekreterare för Suicide Zero, säger att många självmordsförsök är impulshandlingar och därför kan stoppas av barriärer.

Plattformsbarriärer ett måste

Även inom SPES, Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandestöd, ser man barriärer som en viktig åtgärd. Lars Wiklund, som är engagerad inom SPES, säger att om målsättningen att halvera antalet olyckor ska realiseras så måste lösningen med barriärer tas i anspråk.

– Jag har personliga skäl att engagera mig, jag har drabbats av suicid i familjen. Men ibland undrar jag varför de som jobbar med här frågorna inte bara slår näven i bordet och bestämmer sig för att det här inte får fortsätta. Det finns ju faktiskt en lösning, säger han enligt DN.